پیوند ها

هیچ موردی پیدا نشد.
 
تلفن دفتر ریاست:  38282807-081

فکس دفتر ریاست:  38380709-081

 داخلی دفتر ریاست: 286

پست الکترونیکی: chemistry@basu.ac.ir

آدرس:  همدان - پل پژوهش - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده شیمی

کد پستی: 6517838695

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند