رياست دانشکده

دكتر داود نعمت الهی
تحصیلات:  دکتری شيمي تجزیه
مرتبه علمی:  استاد
ایمیل:  nemat@basu.ir
وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/nematollahi/
تلفن:  38282807-081
تلفن داخلي:  176
آدرس:   همدان -دانشگاه بوعلي سينا - دانشكده شيمي
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند