معاون آموزشي

دكتر جلال ارجمندی
تحصیلات:  دکتری شیمی فیزیک
مرتبه علمی:  استاد
ایمیل:  j_arjomandi@yahoo.com
تلفن داخلي:  215
آدرس:  همدان - پل پژوهش – دانشگاه بوعلي سينا - دانشكده شيمي
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند