معاون تحصيلات تكميلي

دکتر صادق خزل پور
تحصیلات:  دکترای شيمي تجزیه
مرتبه علمی:  استادیار
ایمیل:  S.khazalpour@basu.ac.ir
تلفن داخلي:  242
آدرس:   همدان - پل پژوهش – دانشگاه بوعلي سينا - دانشكده شيمي
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند