راضیه یوسفی خوشبخت
مسئول اداره آموزش دانشکده شیمی
اکرم شاه محمدی
کارشناس آموزش
مهین محمودآبادی
کارشناس آموزش
مهری قره باغی موزون
کارشناس تحصیلات تکمیلی
فتح اله چشمه قصابانی
کارشناس آموزش
رحیم بوجار
بایگان آموزش
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند