دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 
کد خبر: 5477    1395/06/31

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم سوگند رودباران دانشجوی رشته شیمی آلی با عنوان: «سنتز مشتقات بنزو پیرانوپیریمیدین ها و پیرانو پیرازول ها با استفاده از نانوتری اتانول آمونیوم تری کلرواستات» با راهنمایی آقای دکتر رامین قربانی واقعی، در روز: سه شنبه 95/7/6 ساعت 14 در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند