دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 
کد خبر: 5479    1395/06/31

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم طیبه خانعلی پور دانشجوی رشته شیمی آلی با عنوان: «سنتز چندجزئی زانتن دی اون ها با استفاده از کاتالیزورهای نقره کلراید و آمونیوم هپتا مولیبدات 4 آبه و مطالعات تئوری آنها» با راهنمایی آقای دکتر داود حبیبی و مشاوره آقای دکتر مهدی بیات، در روز: چهارشنبه 95/7/7 ساعت 8 صبح در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند