دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 
کد خبر: 5510    1395/07/5

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای نوید منصوری دانشجوی رشته شیمی آلی با عنوان: «سنتز مایع یونی جدید نانو بر پایه 2 ، '2 - بی پیریدین و استفاده از آن در تهیه ی مشتقات 2- آریل - 5 - متیل - 2 ، 3 - دی هیدرو - H 3 - 1 - پیرازولون و 3 ، 4 - دی هیدرو پیرانو - [c] - کرومن» با راهنمایی آقای دکتر محمدعلی زلفی گل و مشاوره آقای دکتر غلام عباس چهاردولی در روز: دوشنبه 95/7/12 ساعت 16 در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند