دفاع از پایان نامه دکتری

 
کد خبر: 5513    1395/07/5

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری توسط خانم بی تا دادپو دانشجوی رشته شیمی تجزیه با عنوان: «

مطالعه الکتروشیمیایی 'N,N,N’,N’- تترامیل-1-،4- فنیلن دی آمین در محیط های آبی و آلی، بررسی اثر حلال و الکتروسنتز داروهای ضد انعقاد خون

بررسی رفتار جذب سطحی آلیزارین رد -S و بررسی اکسیداسیون الکتروشیمیایی مشتقات آلیزارین در حضور آریل سولفینیک اسیدها به عنوان نوکلئوفیل

» با راهنمایی آقای دکتر داود نعمت الهی، در روز: یک شنبه 95/7/11 ساعت 10 صبح در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند